Stručni Tim

Martina Trošelj
Ravnateljica

MOB: 095/405 24 11
E-MAIL: martina.troselj@gmail.com

Mirjana Slamar
Pedagoginja

MOB: 095/405 24 17
E-MAIL: mirjana.slamar@gmail.com

Sanja Bartaković
Psihologinja

MOB: 095/405 24 16
E-MAIL: dvizvor.psiholog@gmail.com

Nikolina Herceg Beljak
Logopedinja
MOB: 098/84 11 59
E-MAIL: dvizvor.logoped@gmail.com
Iva Bašić
Logopedinja
MOB: 095/405 24 15
E-MAIL: logoped.dvizvor@gmail.com
Andreja Hribar
Zdravstvena Voditeljica
MOB: 095/405 24 13
E-MAIL: andreja.hribar30@gmail.com

Tajništvo

Krešo Sokolović
Tajnik
MOB: 095/808 15 88
E-MAIL: kreso.sokolovic@outlook.com

Računovodstvo

Marija Bišćan
Voditeljica računovodstva

MOB: 095/405 24 12
E-MAIL: mbiscanvrtic@gmail.com

Romana Fresl
Računovodstveni radnik-ekonom

MOB: 095/313 15 68
E-MAIL: ekonom.vrtic.izvor@gmail.com