Stručni Tim

Martina Trošelj

Ravnateljica

mob: 095/405 24 11 mail: martina.troselj@gmail.com


Mirjana Slamar

Pedagoginja

mob: 095/405 24 17 mail: mirjana.slamar@gmail.com

Marija Janković

Logopedinja

mob: 095/405 24 15 mail: marija.logopedica@gmail.com

Andreja Hribar

Zdravstvena Voditeljica

mob: 095/405 24 13 mail: andreja.hribar30@gmail.com

Tajništvo

Računovodstvo

Romana Fresl

Računovodstveni radnik-ekonom e-mail: ekonom.vrtic.izvor@gmail.com