Stručni Tim

Martina Trošelj

Ravnateljica

mob: 091/ 765 76 62 i 095/405 24 11 mail: martina.troselj@gmail.com

Mirjana Slamar

Pedagoginja

mob: 095/405 24 17 mail: mirjana.slamar@gmail.com

Marija Janković

Logopedinja

mob: 095/405 24 15 mail: marija.jankovic2@gmail.com

Nikolina Vidović

Zdravstvena Voditeljica

mob: 095/405 24 13 mail: zdravstvena.izvor@gmail.com

Tajništvo

Računovodstvo