Upisi i Ispisi


Upis djece u programe vrtića provodi se sukladno Odluci osnivača o upisu djece u Dječji vrtić Izvor prema planu upisa što ga za svaku pedagošku godinu donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića, a sve uz suglasnost Grada Samobora tj. Osnivača. Temeljem Odluke Dječji vrtić objavljuje natječaj za upis djece. Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici Vrtića www.vrtic-izvor-samobor.hr i na oglasnim pločama u svim objektima vrtića. Natječaj sadrži podatke o vremenu i mjestu upisa, vrsti programa, uvjetima upisa, te načinima ostvarivanja prednosti pri upisu te o  načinu provođenja natječaja.

Rješenje o upisu djece tj. popis primljene djece (šifre) i sve druge obavijesti vezane za upis, roditelji će moći provjeriti na svim objektima  kao i na web stranici  vrtića.