Upisi i Ispisi


Upis djece u programe vrtića provodi se sukladno Odluci osnivača o upisu djece u Dječji vrtić Izvor prema planu upisa što ga za svaku pedagošku godinu donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića, a sve uz suglasnost Grada Samobora tj. Osnivača. Temeljem Odluke Dječji vrtić objavljuje natječaj za upis djece. Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici Vrtića www.vrtic-izvor-samobor.hr i na oglasnim pločama u svim objektima vrtića. Natječaj sadrži podatke o vremenu i mjestu upisa, vrsti programa, uvjetima upisa, te načinima ostvarivanja prednosti pri upisu te o  načinu provođenja natječaja.

Zahtjev za upis s dokumentacijom podnosi roditelj, skrbnik ili udomitelj djeteta. Obrazac zahtjeva za upis roditelj može preuzeti na internetskoj stranici vrtića www.vrtic-izvor-samobor.hr ili u centralnom objektu na adresi Gustava Krkleca 2 Samobor.

Zahtjev za upis podnosi se samo osobno u tajništvo vrtića u centralnom objektu.

 Prilikom predaje Zahtjeva za upis, roditelji će dobiti šifru sastavljenu od slova i brojeva koju sastavlja Upisno povjerenstvo i koja će označavati njihov zahtjev za upis i na osnovu koje će moći pregledati status djeteta na objavljenom Rješenju o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja. Uvođenjem šifri štite se osobni podatci djece te identitet djeteta (ime i prezime) i dostupni su samo podnositeljima Zahtjeva za upis u Vrtić. Šifriranjem se osigurava transparentnost i pravednost upisa.

Rješenje o upisu djece tj. popis primljene djece (šifre) i sve druge obavijesti vezane za upis, roditelji će moći provjeriti na svim objektima  kao i na web stranici  vrtića.