Transparentnost


Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe koje su ovlaštene zaprimati prijave i voditi postupak u vezi s nepravilnostima

Odluka o imenovanju osoba koje su ovlaštene zaprimati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika

Izmjene i dopune Pravilnika o radu

Pravilnik o radu Dv Izvor za 2023.

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu i utvrđivanje visine roditeljskih uplata

Izmjene i dopune Pravil o radu 20_12_2022

Izmjene i dopune Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i nacinu rada

Pravilnik o nenamjenskim donac i vlastitim prihodima

Statutarna odluka odluke o izmj i dop statuta 2022

Izmjene i dopune Pravilnika o radu rujan 2022

Prav o postupku unutar prijavljivanja neprav

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza

Poslov o radu Upr vijeca 2021

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Izvor 2021

Izmjene i dopunne pravilnika o radu

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Izmjene i dopune Pravilnika o radu – prosinac 2020

Pravilnik o koristenju sustava videonadzora

Pravilnik o mjerilima i koristenju vlastitih prihoda

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Izvor 2021

Statutarna odluka o izmjenama i dopun Statuta 2021

Pravilnik o radu Dv Izvor

Dopune Pravilnika o zastiti na radu Dv Izvor

STATUT Dječji vrtić IZVOR

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Izmjene i dopune Pravililnika o radu Dv Izvor

Pravilnik o arhivskoj građi

Pravilnik o radu

Pravilnik o zaštiti na radu

Zakon o pravu na pristup informacijama

Plan nabave za 2023. godinu – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora za 2023. godinu – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave za 2022.godinu – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora za 2022. godinu – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Donacija LUSH manufaktura d.o.o

Obrazac zahtjev za pristup informacijama

Službenik za informiranje: djecji.vrtic.izvor@vrtic-izvor-samobor.hr

                                                  kreso.sokolovic@outlook.com