Transparentnost


Odluka o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu i mjerilima za uutvrđivanje visine roditeljskih naplata

II izmjene i dopune Pravilnika o radu

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe koje su ovlaštene zaprimati prijave i voditi postupak u vezi s nepravilnostima

Odluka o imenovanju osoba koje su ovlaštene zaprimati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika

Izmjene i dopune Pravilnika o radu

Pravilnik o radu Dv Izvor za 2023.

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu i utvrđivanje visine roditeljskih uplata

Izmjene i dopune Pravil o radu 20_12_2022

Izmjene i dopune Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i nacinu rada

Pravilnik o nenamjenskim donac i vlastitim prihodima

Statutarna odluka odluke o izmj i dop statuta 2022

Izmjene i dopune Pravilnika o radu rujan 2022

Prav o postupku unutar prijavljivanja neprav

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza

Poslov o radu Upr vijeca 2021

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Izvor 2021

Izmjene i dopunne pravilnika o radu

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Izmjene i dopune Pravilnika o radu – prosinac 2020

Pravilnik o koristenju sustava videonadzora

Pravilnik o mjerilima i koristenju vlastitih prihoda

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Izvor 2021

Statutarna odluka o izmjenama i dopun Statuta 2021

Pravilnik o radu Dv Izvor

Dopune Pravilnika o zastiti na radu Dv Izvor

STATUT Dječji vrtić IZVOR

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Izmjene i dopune Pravililnika o radu Dv Izvor

Pravilnik o arhivskoj građi

Pravilnik o radu

Pravilnik o zaštiti na radu

Zakon o pravu na pristup informacijama

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.g. EXCEL

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023.g. PDF

Zaključak Upravnog vijeća o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023.g

Odluka o ekonomskoj cijeni 2023.g

Godišnji financijski izvještaj za 2023.g

Bilješke uz GFI 31.12.2023

Potvrda predanog GFI-a – RKPFI

Referentna stranica

II. izmjene i dopune Financijskog plana 2023.g. EXCEL

II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023.g.PDF

Zaključak II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.g

Financijski plan za 2024.g. i projekcije za 2025. i 2026.g. EXCEL

Financijski plan za 2024.g. i projekcije za 2025. i 2026.g. PDF

Zaključak Financijskog plana za 2024.g. i projekcije za 2025. i 2026.g

Prijedlog Financijskog plana za 2024.g. i projekcije za 2025. i 2026.g. EXCEL

Prijedlog Financijskog plana za 2024.g. i projekcije za 2025. i 2026.g. PDF

Zaključak prijedloga Financijskog plana za 2024. i projekcije za 2025. i 2026.g

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.g PDF

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.g EXCELL

Zaključak Upravnog vijeća o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023.g

I. izmjene i dopune Financijskog plana 2023

Zaključak I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.godinu

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023.godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022 (1)

Zaključak Upravnog vijeća o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

Godišnji financijski izvjestaj za 2022.godinu DV IZVOR

Bilješke uz GFI 31.12.2022. DV IZVOR

Potvrda predanog godišnjeg izvještaja – RKPFI

Referentna stranica

Financijski plan za 2023.g. i projekcije za 2024. i 2025.g.-DV IZVOR .

Financijskog plana za 2023.g. i projekcije za 2024.-2025.godinu-DV IZVOR

Zaključak FP za 2023.g. i projekcije za 2024. i 2025.g.-DV IZVOR

Prijedlog financijskog plana za 2023.g. i projekcije za 2024.-2025.godinu-DV IZVOR

Plan nabave za 2024. godinu – https://eojn.hr/procurement-plans-all

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave za 2023. godinu – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora za 2023. godinu – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave za 2022.godinu – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora za 2022. godinu – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/