DV IZVOR SAMOBOR

 

        Dječji vrtić Izvor Samobor sastoji se od 5 objekata: centralni objekt Preradovićeva i područni objekti: Mlinska, Bregana 1, Bregana 2 i Celine. Adresa uprave je: Preradovićeva 16, a telefon kontakt: 01-3362-033.

          Dv Izvor u svom programu nudi redovni deset satni program vrtića, te specijalizirani program s učešćem njemačkog jezika, program predškole, keramičku radionicu, folklorne radionice, CAP program, a kroz sve programe je prožet EKO program. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

U pripremi su:    Montessori program
                               Specijalizirani program na engelskom jezik
                          Program rane senzorne integracije                                  

   Radionice za roditelje i širu društvenu zajednicu su

                               Rastimo zajedno radionice
                               Antistresne vježbe
                               Keramička radionica

         Unutar DV IZvor Samobor objekti Preradovićeva, Mlisnka, Bregana 1 i Celine mogu se pohvaliti velikim zelenim parkovima što je i potaklo ustanovu da se prijavi za eko projekt. Vrtić Izvor od lipnja 2012 godine nosi Zelenu zastavu kao status Eko-vrtića, službeno (Eko-škole).

         DV Izvor Samobor je početkom 2012 pedagoške godine uključen u projekt samovrednovanja i time se uključio u skupinu prvih vrtića koji su uz podršku Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje počeli provoditi: "Projekt samovrednovanja ustanova ranog predškolskog odgoja i obrazovanja"


       

           

KontaktSLUŽBENE OBAVIJESTI