Program predškole namjenjen je djeci koja ne pohađaju vrtić, a u godini su pred polazak u školu (školski obveznici). Pravilnikom o sadržaju i trajanju programa predškole, a na temelju članka 15. stavka 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/1997., 107/2007. i 94/2013.),  program predškole od...
Saznajte Više >>