MONTESSORI

Montessori program se u našoj ustanovi provodi kao cjeloviti 10-satni program, a u radu slijedimo suvremeni kurikulum odgoja i obrazovanja predškolske djece. Namijenjen je djeci od 3. do 7. godine života.

Montessori metoda je filozofija odgoja koja objedinjuje teoriju ličnosti i razvoja i pedagoške tehnike temeljene na poštivanju prava djeteta, njegovih prirodnih sposobnosti i ljubavi prema djetetu.

Osnovno načelo rada u Montessori skupini je upoznavanje djeteta, promatranje njegovog razvoja i uočavanje njegovih posebnih interesa.

Najkraće pojašnjenje Montessori metode može se izreći jednim od njenih pedagoških načela, dječjom molbom „Pomozi mi da to učinim sam“.

Da bi dijete moglo iskusiti uzbuđenje učenja po vlastitoj želji i izboru osmislila je posebne materijale – didaktički pribor koji se postavlja na otvorene, djeci dostupne police. To je dio posebno pripremljene, podupiruće okoline u kojoj dijete može razviti svoje talente.Pribor se postavlja tako da vodi dijete od lakše prema težim vježbama,od konkretnog prema apstraktnom, od cjelovitog prema pojedinačnom. Zbog toga se pribor nakon korištenja uvijek vraća na njegovo stalno mjesto. Sve je to grupirano, raspoređeno po područjima odgojno-obrazovnog rada:

1.Poticanje samostalnosti (vježbe praktičnog života)

2.Osjetilnost (senzoričko područje)

3.Matematika

4.Jezično područje

5.Kozmički odgoj (priroda i društvo)

6.Umjetnost – glazba, likovnost, pokret

U skladu s tim postavljamo i cilj Montessori programa : individualiziranim pristupom u skupini djece, posebno oblikovanim i pripremljenim materijalima , u strukturiranoj okolini, poticati cjeloviti razvoj djeteta (tjelesni i psihomotorni, socio-emocionalni i spoznajni razvoj, komunikaciju i stvaralaštvo). Odgajati za mir, toleranciju, slobodu.

Zadaće programa: (dio zadaća)

  • Osigurati poticajnu okolinu koja budi želju i oduševljenje za istraživanje i učenje
  • Razvijati dječju samostalnost, samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi
  • Utjecati na razvoj usredotočenosti
  • Dati djetetu mogućnost da samo kontrolira svoj rad, uočava i ispravlja pogreške
  • Pratiti razdoblja posebne osjetljivosti kod svakog djeteta i individualno djelovati u skladu s tim
  • Razvijati sposobnost uspostavljanja i održavanja odnosa međusobnog uvažavanja

Zbog svakodnevnog individualnog rada u skupini tijekom prijepodneva rade i dvije odgojiteljice kako bi jedna mogla biti posvećena individualnim demonstracijama , tj. prezentacijama vježbi kod kojih je potrebna usredotočenost na dijete i materijal. Druga odgojiteljica usmjerena je na sve ostale radnje i zbivanja u sobi – reagira na dječje potrebe, pomaže u rješavanju problemskih  situacija (dijete treba imati osjećaj sigurnosti da je samo doprinjelo rješenju).