REDOVNI 10 SATNI PROGRAM

Redovni 10 satni program namijenjen je djeci od navršene jedne godine života do polaska u školu. Ishodište programa je u Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece koje je, kao dio Prijedloga koncepcije razvoja predškolskog odgoja, utemeljeno na razvojno-humanističkom pristupu. U radu slijedimo suvremeni kurikulum i stalno promišljamo kako postići kvalitetniju odgojno obrazovnu praksu (profesionalni rast  odgojitelja ,fleksibilnost u  organizaciji prostora i vremena za aktivnosti djece, suradnja s roditeljima i vanjskim suradnicima) . Aktivnosti se planiraju i provode prema potrebama i interesu djece i potiču cjelokupni razvoj  djeteta ( razvoj motorike , spoznajni razvoj , socio-emocionalni razvoj ,  govorni razvoj i komunikacija ) te likovno i glazbeno stvaralaštvo..Uz svakodnevne aktivnosti redovni10 satni program obogaćujemo kazališnim predstavama , posjetama , izletima u prirodu , događanjima i sportskim aktivnostima …

Karakteristike redovnog programa:

  • holistički i humanistički pristup
  • prepoznavanje i zadovoljavanje potreba i interesa djeteta
  • življenje prava djeteta (prepoznavanje vlastitih i poštivanje prava drugih)
  • stvaranje poticajnog fizičkog i socijalnog okruženja
  • kontinuirano unapređivanje odgojno-obrazovnog rada
  • briga o zdravstvenom stanju, prehrani i sigurnosti djece
  • edukativno-savjetodavni rad
  • razvijanje partnerskih odnosa s roditeljima
  • suradnja s lokalnom zajednicom

Dječji vrtić Izvor ima status međunarodne Eko škole/vrtića od 2012.godine. Područni objekt Mlinska začetnik je i nositelj  Zelene zastave od samih početaka, a 2018.godine stekao je brončani status.

Centralni objekt u Krklecovoj 2018.godine prvi puta je postao vlasnik Zelene zastave koju je s ponosom digao u lipnju te godine.

Program proširujemo i na područni objekt Bregana koji je u fazi ostvarivanja uvjeta za stjecanje Zelene zastave.

Ovlašteni voditelj i koordinator svih programa međunarodne Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Envinomental Education – FEE) u RH je Udruga Lijepa Naša.

Osnovni cilj programa koji se prožima kroz redovni 10 satni program  jest razvijanje ekološke osjetljivosti i aktivnog odnosa djece i odraslih u neposrednom prirodnom i društvenom okruženju te njegovanje hrvatske nematerijalne kulturne baštine.

Sudjelovanje u eko projektima  doprinosi razvijanju svijesti o važosti, povezanosti i čuvanju svih eko sustava te ulozi čovjeka, uočavanju i prihvaćanju različitosti, razvijanju i jačanju kulturnog i nacionalnog identiteta, usvajanju zdravog stila života, razvijanju različitih oblika poduzetništva i sl.
Obuhvaćene su različite teme povezane sa zdravljem, prehranom, biljnim i životinjskim svijetom, očuvanjem energije, otpadom, hrvatskom tradicijskom baštinom i obilježavanjem važnih eko datuma.