PROGRAMI U ORGANIZACIJI VANJSKIH SURADNIKA

U našem vrtiću roditelji i djeca imaju priliku izabrati i posebne aktivnosti prema svojim interesima. Ove programe u vrtiću provode vanjski suradnici :

  • Keramička radionica –p.o. Mlinska ––voditeljica Gizela Kovačić Ulle ( mob: 095/826-9529 )
  • Dječji zbor –„ Smješak „-p.o. Mlinska –- voditeljica Vesna Radenčić ( mob: 095/903-5471 )
  • Engleski jezik–„ Littera“-p.o. Mlinska , p.o. Bregana , c.o. Gustava Krkleca ( tel: 010/3363-170 )